Språkgranskning

 

Har du skrivit en text själv och är osäker på om den fungerar som du tänkt? Det är här jag kommer in i bilden. Jag har lång erfarenhet av att jobba med texter, att göra dem språkligt korrekta och se till att de fungerar för den tänkta målgruppen.

Jag utför också ren korrekturläsning, det vill säga när du är helt nöjd med din text och bara vill kontrollera att den inte innehåller stavfel, skrivfel eller redigeringsfel.